Hizmet Şartları

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 
UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta printederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her
müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!
 
PİŞDİK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden
gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 1 - KONU
 
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri HakkındaYönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
 
Ünvan:  Pisdik LTD. ŞTİ. (Bundan sonra Pistik.com olarak anılacaktır)
Adres: İvedik OSB Mah. 1357.Sok No:29 Yenimahalle/Ankara
Telefon: 0 312 385 30 32
Email: info@pisdik.com
 
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
 
Müşteri olarak www.Pistik.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi
olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.Pisdik.com
sorumlu tutulamaz.
 
4.4 - www.Pisdik.com  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
 
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının Pisdik.com'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile
ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.Pisdik.com  ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
 
4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.Pisdik.com 'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde
 www.Pisdik.com 'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
4.7-www.Pisdik.com  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar
15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.Pisdik.com 'a
gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.Pisdik.com  tarafından karşılanacaktır.
 
4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp www.Pisdik.com 'a faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması
için bu süre içinde www.Pisdik.com 'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.Pisdik.com 'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi
zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa yasal yükümlülükler iade edilemez.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
 
 
Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını
kullanamaz.
 
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme
işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.Pisdik.com  yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.